EKOEX

Zespół

 

Jarosław Potaczek

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami obsługującymi inwestycje, zebrane w firmach wykonawczych, deweloperskich oraz na kluczowych stanowiskach w jednostkach budżetowych. Z pasją systematycznego wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych, szczególnie podnoszących jakość w ramach możliwości budżetowych. 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej


e-mail: jaroslaw.potaczek@ekoex.pl

Jarosław Połczyński

Projektant i inspektor nadzoru pilnujący reżimów technologicznych, zgodności zamysłu projektowego i oczekiwań użytkownika. 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej oraz konstrukcyjno - budowlanej
e-mail: jaroslaw.polczynski@ekoex.pl

Michał Danisz

Kierownik Projektu realizujący zadania związane z organizacją procesu budowy oraz optymalizacją kosztów i jakości. Posiada doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych (hale oraz budynki mieszkalne), technologii robót ziemnych, instalacji sanitarnych oraz jako projektant konstruktor. 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej


e-mail: michal.danisz@ekoex.pl

Marcin Momot

Obsługa prawna


e-mail: marcin.momot@ekoex.pl

EKOEX Sp. z o.o.

ul. Zajęcza 12B, 70-795 Szczecin
NIP:   955 256 30 88

KRS:  0000963386

  e-mail: biuro@ekoex.pl 

     tel.: 533 466 223, 601 888 849